Muscat- In het islamitische Oman hebben vrouwen dezelfde kiesrechten gekregen als mannen voor de Madjlis Asjura. In oktober gaan de Omanieten naar de stembus voor deze regeringsadviesraad, die elke drie jaar wordt vervangen. Sultan Kaboes benoemde in 1994 voor het eerst twee vrouwen in de raad, die 80 leden kent.

Kandidaatstelling en stemrecht waren voorbehouden aan de vrouwelijke elite in en rond de hoofdstad Muscat en landelijk aan voorname mannen. Nu kan elke geschoolde dertig-plusser met werkervaring en “een goede reputatie” genomineerd worden. Stemgerechtigd is iedere Omamiet van 21 jaar en ouder met een zekere status, zoals een dorpsoudste, een doctoranda of een succesvol ondernemer. De uitkomst van de verkiezingen is een lijst met genomineerden per district, waarvan de sultan uiteindelijk bepaalt wie er in de Madjlis terecht komt.

Het democratisch gehalte van de adviesraad wordt, zoals te begrijpen valt, door buitenstaanders met een flinke korrel zout genomen. De adviezen van de Madjlis Asjura zijn bijvoorbeeld niet bindend. Maar Shakour Al Ghammari, een van de twee vrouwen in de zittende raad, zegt: “Onze suggesties worden bijna altijd overgenomen.” Omaanse vrouwen zien het passief en actief kiesrecht als openlijke waardering voor het aandeel van vrouwen in de samenleving en als een kans om hun stem te laten horen. Vrouwen in het binnenland zijn al uitgebreid voorgelicht over het kiessysteem.

Vrouwenemancipatie gebeurt in Oman binnen het kader van de islam, met afgebakende rollen voor mannen en vrouwen. Tot en met de middelbare school hebben meisjes en jongens dezelfde onderwijskansen. Daarna wordt dat anders. Universitaire opleidingen als archeologie en techniek zijn bijvoorbeeld niet toegankelijk voor vrouwen. Daarentegen kunnen vrouwen het ver schoppen in de sectoren waarin ze wel worden toegelaten: tot financieel directeur van het nationale oliebedrijf bijvoorbeeld of tot staatssecretaris. Het gebeurt echter nog mondjesmaat. Aan de intelligentie van de Omaanse meisjes ligt dat niet.

Evenals in Amerika en Europa presteren zij op school beter dan jongens. Zolang Kaboes (nu 56 jaar oud) regeert, is hun toekomst tamelijk rooskleurig. Deze verlicht-despoot is in vergelijking met collega-staatshoofden in de Perzische Golf vooruitstrevend. Hij gaat wel omzichtig te werk; naar men zegt om tegenwerking van conservatieven te voorkomen. Compromissen zijn het resultaat. Zo vinden Omaanse geologes gemakkelijk een baan bij de nationale oliemaatschappij, maar ze mogen weer niet op meerdaags werkbezoek naar olievelden in het binnenland. Het waarom is een mysterie. Mannelijke collegae mogen wel.

(Met Liddie Austin)

http://www.opzij.nl/nl/artikel/34023/meer-stemrecht-voor-omaanse-vrouwen.html