Showing: 10 - 18 of 34 RESULTS
:: Nederlandse artikelen Opzij

Veel vrouwen in Groot-Brittannië ontslagen wegens zwangerschap

Een aanstaande moeder uit Lancashire werd vorig jaar ontslagen omdat “een zwangere vrouw geen prettig gezicht is voor de klanten”. Ze is een van de tienduizenden Britse vrouwen die jaarlijks onrechtmatig worden ontslagen wegens hun zwangerschap. Afwezigheid vanwege noodzakelijke doktersafspraken is een ander heikel punt. Circa veertigduizend aanstaande ouders meldden zich met klachten hierover bij …

:: Nederlandse artikelen Opzij

Mobiele telefoon lucratief voor vrouwen in Bangladesh

Dhaka – Tweeëneenhalfduizend arme vrouwen in Bangladesh hebben hun maandinkomen – uit onder meer het houden van kippen en verkopen van handwerk – zien verdrievoudigen dankzij een mobiele telefoon op huurkoopbasis. Zij zijn deelnemer aan het VillagePhone project, een initiatief van de stichter van de Bengalese Grameen Bank, die al 25 jaar internationale bekendheid geniet …

:: Nederlandse artikelen Opzij

Divorce Magazine

Hoewel het eerste nummer van Divorce Magazine pas op 2 oktober verschijnt, hadden zich half september al meer dan vijftigduizend abonnees gemeld bij dit Britse kwartaalblad. ‘Wij rollen het tapijt op waar men in dit land echtscheiding graag onder veegt,’ verklaart de uitgever het voorbarige succes. ‘Door het taboe op scheiden en het idee dat …

:: Nederlandse artikelen Opzij

Nieuw geluid in Engelse vrouwenbladen

“Eindelijk een tijdschrift dat niet doet alsof we allemaal onnozele, naar seks hunkerende leeghoofden zijn van het type Bridget Jones,” zegt een lezeres over het nieuwe Engelse maandblad Aura, “nieuw tijdschrift voor volwassen vrouwen”. Het augustusnummer opent na drie advertentiepagina”s meteen met een prikkelende column. Daarin betoogt Helen Liddell (foto), minister in het kabinet Blair, …