Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn Britse vrouwen van boven de vijftig drie keer zo succesvol in het heroveren van een arbeidsplaats als de rest van de werkende bevolking.

Aan de overkant van het Kanaal waren afgelopen jaar 71.000 van de bijna driehonderdduizend nieuwe banen (een landelijke toename van 1,1 procent) voor vrouwen van 50 jaar en ouder (een toename van 3,2 procent).

“De groei is te danken aan banen bij internetstarters, belcentra en andere bedrijven in de 24-uurseconomie,” zegt Charlotte Thorne, die het succes van oudere herintreders (mannen en vrouwen) onderzocht voor de Industrial Society in Londen. In het eindrapport The new economy is the grey economy schetst Thorne het begin van een “grijze revolutie”, in navolging van ontwikkelingen in Australië en Amerika.

Internetstarters waarderen de kalmte en levenswijsheid die herintreedsters meenemen. “Die stabiliserende factor is nodig in een sector die snel en opwindend is maar ook onzeker en onervaren,” zegt Thorne. Tegelijkertijd hebben Britse herintreedsters lage verwachtingen als ze op zoek gaan naar een baan. “Ze nemen genoegen met lager betaald werk in ruil voor flexibele uren.”

Winkelketens en belcentra die 24 uur per dag open willen zijn zitten te springen om personeel en zien alle aangeboden uren werk als meegenomen. Ze doen daarom hun uiterste best om roosters te maken die alle medewerksters zint en bieden training aan.

De nieuwe en snelst groeiende sectoren van de economie draaien grotendeels rond klantenservice. “Herintreedsters zijn daarin thuis,” zegt Thorne. “Ze tonen bijvoorbeeld meer geduld in de omgang met boze of onnozele klanten.” Het ergert de onderzoekster dat werkgevers in andere sectoren de sterke kanten van herintreders en andere oudere werknemers maar traag erkennen. “Oudere werknemers zijn fitter, gezonder en breder ontwikkeld dan vroeger. Onze maatschappij verheerlijkt nog altijd de jeugd en ziet ouder worden alleen als negatief.”

Eenderde van de oudere beroepsbevolking is nog steeds afhankelijk van een uitkering. Daarnaast komen bijna anderhalf miljoen jongere vrouwen met schoolgaande kinderen niet in aanmerking voor stimulerende overheidsmaatregelen om aan het werk te gaan. Bovendien kent Groot-Brittannië geen wettelijk recht op deeltijdwerk of vierdaagse werkweek, en kinderopvang is er voor veel mensen onbetaalbaar. Volledig betaald zwangerschapsverlof duurt niet langer dan acht weken.

Herintreedsters nemen genoegen met lager betaald werk in ruil voor flexibele uren.

© Sitara Morgenster

Become a supporterLogoSitara10x10


http://www.opzij.nl/nl/artikel/35804/britse-vijftigplusvrouwen-succesvol-op-de-banenmarkt.html