Londen – In Engeland en Wales is een tekort aan gynaecologen die abortussen kunnen uitvoeren, doordat steeds meer vrouwenartsen in spe de daarvoor noodzakelijke operatietraining overslaan.

“Studenten gynaecologie zijn niet verplicht tot abortustraining als zij daartegen morele bezwaren hebben,” zegt Jane Roe, woordvoerster van de ALRA, de Vereniging voor Wijziging van de Abortuswetgeving, die hierover vijfhonderd artsen ondervroeg. Ruim twee derde van de ondervraagden zei hun jonge assistenten niet te kunnen overtuigen van de noodzaak van de training. Gewetensbezwaarden hebben zelden ethische of religieuze argumenten. “Het idee van zwangerschapsbeëindiging staat de nieuwe generatie doktoren eenvoudigweg tegen,” zegt Roe. “Ze groeiden op in het tijdperk van gelegaliseerde abortus en kennen de verhalen niet van illegale, vaak amateuristische abortussen en ongewenst moederschap.”

In principe vindt abortus na verwijzing door een huisarts plaats in een ziekenhuis, betaald door het Britse ziekenfonds. In sommige ziekenhuizen groeien de wachtlijsten, waardoor vrouwen gedwongen zijn uit te wijken naar een privékliniek, waar abortus zo”n 1200 gulden kost. Meer dan 46.000 van de 170.000 vrouwen die vorig jaar een abortus ondergingen, moesten hun behandeling zelf bekostigen. Daar zijn ook enkele gevallen bij van huisartsen die oordeelden dat abortus niet noodzakelijk was en een doorverwijzing weigerden. Zij hebben de wet aan hun zijde. Volgens die wet is een Britse vrouw geen baas in eigen buik. Formeel is abortus toegestaan tot 24 weken als de foetus afwijkingen heeft of als het leven van de vrouw in gevaar is.

De ALRA pleit in de huidige situatie voor colleges in de geschiedenis van abortus en abortuswetgeving en het verplichten van abortustraining voor gynaecologen. Op de lange termijn streeft de vereniging naar recht op gratis abortus voor iedereen in de eerste drie maanden van de zwangerschap.

http://www.opzij.nl/nl/artikel/35121/britse-gynaecologen-weigeren-abortus-uit-te-voeren.html